Op Bramdag, en de rest van de BRF week, krijgen de eerste 100 lopers van het labyrint van Ton Erwich een bijzondere medaille en voor sommigen een echt verzamel-item. Het labyrint ligt op het gors, vlak bij het hek en het beeld van Gerard Bogaerds.

Het is 15 m. doorsnee. De omtrek en de paden zijn afgezet met lint. De vorm van het labyrint komt overeen met de madaile. Vanaf de start loop je via het naar het midden, waar de Bram Rozafestivalvlag wappert. De medailles hangen daar aan de vlaghouder. Voor iedere loper (althans voor de eerste 100) is er een medaille. Tijdens het lopen kan je mediteren, of ook gewoon genieten van de rust op het Gors. Het is geen wedstrijdje, de bedoeling is het labyrint op rustige wijze te lopen.

Hoe worden de labyrint medailles gemaakt?

Voor het maken van de medailles wordt eerst de labyrinttekening op het gips gemaakt. De tekening komt spiegelbeeldig op het gips. Daarna wordt de tekening uitgediept, met een stalen punt. Er ontstaat een reliëf. De tekening ligt verdiept in het gips.

Het gips reliëf is nu geschikt om kleiafdrukken te maken, de afdruk komt verhoogd op de klei te liggen. Nu kan de klei worden voorbereid. Er moet een dunne plak worden uitgerold.

Als we een platte plak hebben, kunnen de ronde schijven worden uitgestanst met een plastik doosje.

De schijven vormen de basis om de afdruk te maken, de resten worden weer tot plak verwerkt.

De schijf wordt op het gips reliëf geplaatst, daarna met de deegrol aangedrukt.

Na het uitrollen weer gestanst, daarna voorzichtig losgemaakt.

Ook de rand van het kleitablet wordt afgewerkt, waarna het drogen begint. Als de afdrukken kurkdroog zijn kunnen ze in de oven. Eerst worden de tabletten nog droog-gestookt op 120⁰ C. Daarna worden ze biscuit gestookt op 950⁰ C.,De oven blijft drie dagen dicht, opstoken en afkoelen.

Een kijkje in de oven, De tabletten zijn afgekoeld tot 40 ⁰ C en kunnen uit de oven gehaald worden. Het proces is afgerond. Vanaf de start, met het ontwerp tot en met het eind, de medaille, heeft het proces 7 dagen in beslag genomen. Het uittekenen, afdrukken, afwerken, drogen en stoken heeft zijn tijd nodig. Forceren lijdt tot breuk of kwaliteitsverlies, als de mal eenmaal klaar is kan hij een groot aantal keren gebruikt worden.

Ton Erwich
Galerie DeBuuT

Comments are closed.